Lean produktion the toyota way stopptidsuppföljning
  Produktions- och kvalitetssystem -The Toyota way
SwedishEnglish

Lean produktion

Kompletta taktsystem med takttimers, andonsnöre.
Visualiserar nyckeltal, produktionsläge, stopptider mm.
Inbyggda funktioner för realtidsstatistik OEE & TAK-värde.

Leansystem

Helhetsleverantör av tjänster och produkter inom lean. Vi erbjuder våra kunder skalbara lean-verktyg, rapporter, trend- och statistikmoduler. Tillsammans med kunden skapar vi en effektiv produktion med minskat slöseri, högre output och bättre produktkvalitet. Vi levererar kompletta leansystem för leanproduction, alltifrån hårdvara och mjukvara till utbildningar.

Lean production, kvalitetssytem Lean production, visualisera nyckeltal Lean produktion, övervaka produktionsläge Lean produktion, kvalitetsystem rapport

Lean - Ett kvalitetssystem

Poka yoke, Plockindikering, pick-to-light-system Materialhantering, verifiering och kontroll vi hjälper er att sätta upp bra verktyg enligt lean konceptet.

Lean produktion, pick-to-light och poka yoke Lean production - the toyota wayÖkad konkurrenskraft

Lean Production är ett arbetssätt som skapar ökad konkurrenskraft och högre lönsamhet i ert företag eller organisation. Våra Leanproductions-verktyg hjälper er att analysera och se utvecklingsmöjligheter i ert befintliga arbetssätt och förbättra infrastrukturen ytterligare för er verksamhet.


Lean

Rapportsystem - leanproduction system

Integration med överordnade produktionssystem och databaser. Funktioner för störnings- och stopptidsuppföljning. Vår rapportgenerator, tar fram statistik och trender.


Vi tycker att det ska vara enkelt att få fram nyckeltal såsom OEE, TAK-värde, plan, antal och produktionsläge. Vi hjälper er att införa lean produktion och The Toyota Way. Download(pdf): Visconskärm

Lean production, materialhantering, kanban

Lean production

Införande av lean production och ständiga förbättringar kommer att effektivisera er produktion. Vi installerar kompletta produktionsuppföljningssystem och sammanställer automatiskt informationen med nyckeltal såsom OEE/TAK, produktionsläge, status, cykeltider, mål, takttider, avvikelser, direktOK, produktionsplan mm.

Lean produktion och lean konceptet kommer att hjälpa er att minska ert slöseri och effektivisera er produktion. Stopptidsuppföljning enligt lean är mycket användbart för att skapa maskinuppföljning, driftidsrapporter och maskinstatus. Microbus har kraftfulla leanverktyg och lång erfarenhet av visualisering och produktionsvisning, vi kan leansystem.Download(pdf): lean production

Datablad(pdf): Lean production


OEE /TAK en del av lean production

OEE står för Overall Equipment Efficiency och är i normalfallet exakt samma sak som TAK.
TAK är den svenska motsvarigheten där förkortningen kommer från faktorerna, Tillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. Värdet återspeglar den totala effektiviteten i produktionen och skrivs oftast som en enkel procentsats.Download(pdf): OEE/TAK-värde stopptidsuppföljning

Datablad(pdf): OEE/TAK-värde och stopptidsuppföljning enligt Lean


Minskat slöseri - effektivare produktion

Lean Production handlar om att ta vara på resurser på bästa möjliga sätt. Lean Production kommer av engelskans lean som betyder smal och är en filosofi som är mer aktuell än någonsin. Ett företags resurser är begränsade och de ekonomiska ramarna är ofta trånga. Med kunskaper i  Lean Production står ert företag därför väl rustad inför framtiden. Lean production kan appliceras på de flesta bolag och näringsgrenar.


Taktat flöde - taktad linje

Bilindustrin var först i världen med att tillverka produkter på ett löpandeband. Ett taktat flöde. Monteringen sker i olika stationer, linen balanseras så att varje moment på de olika stationerna tar lika lång tid att utföra - gemensam takttid.

En eller flera av våra taktdisplayer (takttimers) räknar ner takttiden mot noll, när takttiden är slut taktar linen fram ett steg. Förflyttningen av linen kan ske både manuellt och med automatik.

En taktad linje är en del av lean production konceptet, vi har levererat taktsystem till många olika företag i många branscher. En tillverkning som övergår från stationsmontering till taktat flöde kommer att öka sin effektivitet efter inkörningsperioden med åtminstone 4-8% visar statistik från våra egna erfarenheter. I vissa fall har ett taktat flöde i kombination med andra delar av lean production som införts skapat en effektivitets ökning med över 20%.
Download(pdf):Visualisering CATmedia enligt lean
Datablad(pdf): LCD-skärmar CATmedia & produktionsvisningMicrobus är en helhetsleverantör inom lean produktion. Vi erbjuder skalbara lean-verktyg, rapporter, visualisering av OEE, stopptider och orsaker. Fråga oss - vi kan lean production.

Lean production, produktionsförbättring OEE

Vi bjuder på fika

Fika
Vi har produktgenomgångar varje vecka i Microbus lokaler på Hantverkaregatan 8 i Arlöv, strax utanför Malmö.


Vi bjuder på fika och konkreta förslag på hur ni kan effektivisera er produktion.
Anmäl på vår företagssida: www.MicrobusGroup.se
Epost: info (a) MicrobusGroup .se

Välkommen att delta, det lönar sig.

Omröstning
Vilken kategori inom lean är viktigast för er verksamhet?
 
Kontakta ossMicrobus AB
Hantverkaregatan 8
232 34 Arlöv, Sweden
Org.nr. 556235 7151

Tel: 040-53 96 80
e-brev: info (a) MicrobusGroup .se

Besök även vår företagssite:
www.MicrobusGroup.se